budujący


budujący
budujący {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. IIb {{/stl_8}}{{stl_7}}'wpływający dodatnio na czyjąś postawę moralną, zachowanie, samopoczucie; przykładny': {{/stl_7}}{{stl_10}}Budująca odwaga przełożonego. Budująca historia. Przedstawiać młodzieży budujące przykłady. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • budujący — imiesł. przymiotnikowy czynny czas. budować (p.) budujący w użyciu przym. «przyczyniający się do czyjegoś udoskonalenia, wpływający umoralniająco na kogoś; przykładny» Budujące zachowanie. Budujący tryb życia. Budujące opowieści …   Słownik języka polskiego

  • budująco — przysłów. od budujący Działać na kogoś budująco …   Słownik języka polskiego

  • konstruktywny — konstruktywnyniejszy «zdolny do konstruowania; budujący, wydajny, twórczy; dodatni» Dyskusja, praca konstruktywna. Umysł konstruktywny. Pomysł konstruktywny. Działanie konstruktywne. ‹łac.› …   Słownik języka polskiego

  • lutnik — m III, DB. a, N. lutnikkiem; lm M. lutnikicy, DB. ów «wysokiej klasy rzemieślnik budujący skrzypce i inne instrumenty pokrewne» …   Słownik języka polskiego

  • pouczający — imiesł. przymiotnikowy czynny czas. pouczać (p. pouczyć) pouczający w użyciu przym. «mogący pouczyć, służący za wzór; budujący, umoralniający» Pouczająca lekcja, historia. Pouczająca książka …   Słownik języka polskiego

  • pszczolinka — ż III, CMs. pszczolinkance; lm D. pszczolinkanek zool. «Andrena, owad błonkoskrzydły z rodziny pszczołowatych, budujący gniazda w gliniastych glebach; jako pożywienie dla larw gromadzi pyłek; zapyla kwiaty» …   Słownik języka polskiego

  • raniuszek — m III, DB. raniuszekszka, N. raniuszekszkiem; lm M. raniuszekszki zool. «Aegithalos caudatus, ptak owadożerny z rodziny sikor, o długim ogonie, upierzeniu z wierzchu czarnym, od spodu białym z nalotem różowym, budujący kuliste gniazda z otworem z …   Słownik języka polskiego

  • szkutnik — m III, DB. a, N. szkutnikkiem; lm M. szkutnikicy, DB. ów «specjalista w zakresie szkutnictwa; dawniej: specjalista budujący szkuty» …   Słownik języka polskiego

  • topik — m III, N. topikkiem; lm M. i 1. D. u elektr. «odcinek przewodnika stapiający się przy przepływie przez niego prądu elektrycznego o natężeniu większym od dopuszczalnego, używany w bezpiecznikach elektrycznych» 2. DB. a zool. «Argyroneta aquatica,… …   Słownik języka polskiego

  • budująco — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł., {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. budujący: Postawa szefa wpływała budująco na podwładnych. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień